Voor wie:

  1. Ondernemingen en overheden

 

Specialisaties:

  1. Ondernemingsrecht: advisering over rechtsvormen (o.a. BV, NV, VOF, CV), samenwerkingen, fusies en overnames

 

  1. Vastgoedrecht in brede zin: advisering over alle fasen van ontwikkeling vanuit het perspectief van ontwikkelaars, overheden, eigenaren en investeerders. Advisering over o.a. Wet Ruimtelijke Ordening, koop en levering van gronden, ontwikkelingsovereenkomsten, exploitatie-overeenkomsten, (ver)huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, PPS-contracten.   

  2. Contractenrecht: opstellen en beoordelen van allerhande contracten, advisering over beëindiging en geschillen.

Juridische dienstverlening van hoge kwaliteit door een jurist met veel ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven.